Saturday, 10 November 2012

ဘာလီပံုရိပ္မ်ား-၅ -- ေမ်ာက္လူဆိုတာေမ်ာက္က ဆင္းသက္တယ္ လို႕ေၿပာၾကတာၾကားဖူးပါတယ္ ။ ကိုယ္႕အမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဓါတ္ပံုကိုရိုက္လာတယ္လို႕ေတာ႕ မေၿပာေၾကး ။ ခရီးသြားေတြရဲ႕ ေရဘူး ။ ဦးထုတ္ ။ စတာေတြကို လုခ်င္ရာလုခြင္႕လိုင္စင္ရထားသူမ်ား ---း)
No comments:

Post a Comment