Sunday, 1 July 2012

အင္ေလး နံနက္ခင္း - နန္းပန္ေစ်း -၂

နန္းပန္ေစ်း မွာရိုက္ထားတဲ႕ ဗီဒီယို အတုိေလးၿဖစ္ပါတယ္ ။ ၾကာခ်ိန္ ၃၃ စကၠန္႕ပါ ။

No comments:

Post a Comment