Wednesday, 3 October 2012

ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္၂၀၁၂ နွစ္မွာဆြဲၿဖစ္တဲ႕ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ပံုသံုးပံုၿဖစ္ပါတယ္ ။ ပထမ ပံုကို ကဗ်ာဆရာ ၊ စာေရးဆရာ မေနာ္ဟရီ ရဲ႕ ဓါတ္ပံုကို ကိုးကားၿပီးဆြဲထားပါတယ္ ။No comments:

Post a Comment